NCAA

南达科他大学

完场

72-75

西伊利诺大学

禁止任何形式的灌水,违者禁言!

欢迎您进入聊天室。。。

直播信息

免费在线观看西伊利诺大学vs南达科他大学高清直播! 山猫直播体育为您提供西伊利诺大学对阵南达科他大学直播地址, 西伊利诺大学直播和南达科他大学直播信号将在开赛前实时更新, 刷新本页面或进入山猫直播体育首页即可获取最新直播信号。 喜欢看西伊利诺大学VS南达科他大学比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。 山猫直播体育,免费看7*24小时NCAA滚动直播。

赛事分类: NCAA
比赛时间:2023年01月27日 08:00
赛事信息:本场包含了西伊利诺大学vs南达科他大学直播信息,山猫直播体育将对本场进行视频直播。
 • 【NCAA】

  西伊利诺大学

  63-80

  63-80

  南达科他大学

  让分:3.5

  总分:147.5

 • 【NCAA】

  西伊利诺大学

  65-78

  65-78

  南达科他大学

  让分:4.5

  总分:149.5

 • 【NCAA】

  南达科他大学

  75-72

  75-72

  西伊利诺大学

  让分:6

  总分:151

 • 【NCAA】

  西伊利诺大学

  69-86

  69-86

  南达科他大学

  让分:8

  总分:156

 • 【NCAA】

  南达科他大学

  84-74

  84-74

  西伊利诺大学

  让分:-7.5

  总分:144.5

 • 【NCAA】

  南达科他大学

  65-60

  65-60

  西伊利诺大学

  让分:-8

  总分:147.5

 • 【NCAA】

  西伊利诺大学

  72-85

  72-85

  南达科他大学

  让分:15

  总分:158

 • 【NCAA】

  南达科他大学

  75-82

  75-82

  西伊利诺大学

  让分:-4.5

  总分:150.5

 • 【NCAA】

  南达科他大学

  80-67

  80-67

  西伊利诺大学

  让分:-1

  总分:139.5

 • 【NCAA】

  西伊利诺大学

  65-59

  65-59

  南达科他大学

  让分:7.5

  总分:133

 • 【NCAA】

  南达科他大学

  80-54

  80-54

  西伊利诺大学

  让分:-12

  总分:143.5

 • 【NCAA】

  西伊利诺大学

  50-62

  50-62

  南达科他大学

  让分:16.5

  总分:144.5

 • 【NCAA】

  西伊利诺大学

  69-78

  68-68

  南达科他大学

  让分:9

  总分:148

 • 【NCAA】

  南达科他大学

  92-81

  92-81

  西伊利诺大学

  让分:-6

  总分:147

 • 【NCAA】

  西伊利诺大学

  55-62

  55-62

  南达科他大学

  让分:8.5

  总分:143.5

西伊利诺大学

 • 【NCAA】

  北达科他大学

  80-92

  80-92

  西伊利诺大学

  让分:6.5

  总分:139.5

 • 【NCAA】

  圣托马斯

  56-60

  56-60

  西伊利诺大学

  让分:1

  总分:147.5

 • 【NCAA】

  西伊利诺大学

  60-52

  60-52

  密苏里大学堪萨斯城分校

  让分:5.5

  总分:134.5

 • 【NCAA】

  西伊利诺大学

  63-87

  63-87

  奥罗尔罗伯茨大学

  让分:15

  总分:157.5

 • 【NCAA】

  丹佛大学

  74-91

  74-91

  西伊利诺大学

  让分:3.5

  总分:147.5

 • 【NCAA】

  内布拉斯加奥马哈大学

  78-74

  78-74

  西伊利诺大学

  让分:4.5

  总分:146.5

 • 【NCAA】

  西伊利诺大学

  63-80

  63-80

  南达科他大学

  让分:3.5

  总分:147.5

 • 【NCAA】

  西伊利诺大学

  64-71

  64-71

  南达科他州立大学

  让分:7.5

  总分:144.5

 • 【NCAA】

  北达科他州立大学

  60-79

  60-79

  西伊利诺大学

  让分:1

  总分:148.5

 • 【NCAA】

  尤里卡

  50-79

  50-79

  西伊利诺大学

  让分:

  总分:

 • 【NCAA】

  西伊利诺大学

  79-75

  79-75

  东伊利诺大学

  让分:-5

  总分:138

 • 【NCAA】

  爱荷华卫斯理

  73-84

  73-84

  西伊利诺大学

  让分:

  总分:

 • 【NCAA】

  里奥格兰德山谷大学

  72-90

  72-90

  西伊利诺大学

  让分:5.5

  总分:156

 • 【NCAA】

  南印第安纳大学

  78-86

  78-86

  西伊利诺大学

  让分:-4

  总分:148

 • 【NCAA】

  杨斯镇州立

  88-64

  88-64

  西伊利诺大学

  让分:-4.5

  总分:153

 • 【NCAA】

  西伊利诺大学

  77-78

  77-78

  里奥格兰德山谷大学

  让分:-3

  总分:155.5

 • 【NCAA】

  西伊利诺大学

  37-70

  37-70

  中佛罗里达大学

  让分:14.5

  总分:143

 • 【NCAA】

  西伊利诺大学

  74-86

  74-86

  德保罗大学

  让分:16.5

  总分:148.5

 • 【NCAA】

  罗克福德

  56-113

  56-113

  西伊利诺大学

  让分:

  总分:

 • 【NCAA】

  西伊利诺大学

  71-68

  71-68

  伊利诺州立大学

  让分:9

  总分:145.5

 • 【NCAA】

  西伊利诺大学

  54-80

  54-80

  德州大学埃尔帕索分校

  让分:7.5

  总分:144.5

 • 【NCAA】

  西伊利诺大学

  68-80

  68-80

  奥罗尔罗伯茨大学

  让分:6

  总分:163.5

 • 【NCAA】

  丹佛大学

  83-77

  83-77

  西伊利诺大学

  让分:

  总分:149.5

 • 【NCAA】

  内布拉斯加奥马哈大学

  76-88

  76-88

  西伊利诺大学

  让分:13

  总分:156.5

 • 【NCAA】

  西伊利诺大学

  65-78

  65-78

  南达科他大学

  让分:4.5

  总分:149.5

 • 【NCAA】

  西伊利诺大学

  66-91

  66-91

  南达科他州立大学

  让分:13.5

  总分:162.5

 • 【NCAA】

  北达科他大学

  68-70

  68-70

  西伊利诺大学

  让分:12

  总分:155.5

 • 【NCAA】

  北达科他州立大学

  84-81

  68-68

  西伊利诺大学

  让分:1

  总分:149.5

 • 【NCAA】

  西伊利诺大学

  82-91

  82-91

  密苏里大学

  让分:1

  总分:144.5

 • 【NCAA】

  西伊利诺大学

  90-85

  90-85

  奥罗尔罗伯茨大学

  让分:7

  总分:160.5

南达科他大学

 • 【NCAA】

  内布拉斯加奥马哈大学

  61-72

  61-72

  南达科他大学

  让分:4

  总分:145.5

 • 【NCAA】

  南达科他州立大学

  82-64

  82-64

  南达科他大学

  让分:-1

  总分:139.5

 • 【NCAA】

  南达科他大学

  61-73

  61-73

  北达科他州立大学

  让分:3.5

  总分:141

 • 【NCAA】

  南达科他大学

  62-60

  62-60

  北达科他大学

  让分:-2.5

  总分:138.5

 • 【NCAA】

  西伊利诺大学

  63-80

  63-80

  南达科他大学

  让分:3.5

  总分:147.5

 • 【NCAA】

  圣托马斯

  84-92

  84-92

  南达科他大学

  让分:-1

  总分:142.5

 • 【NCAA】

  南达科他大学

  45-62

  45-62

  密苏里大学

  让分:1

  总分:136

 • 【NCAA】

  卡罗莱纳海岸大学

  87-86

  87-86

  南达科他大学

  让分:1.5

  总分:141.5

 • 【NCAA】

  加州大学欧文分校

  83-71

  83-71

  南达科他大学

  让分:-5.5

  总分:138.5

 • 【NCAA】

  南达科他大学

  58-79

  58-79

  美国空军学院

  让分:4

  总分:128

 • 【NCAA】

  南达科他大学

  69-68

  69-68

  杨百翰大学

  让分:12

  总分:145

 • 【NCAA】

  玛利山学院

  58-97

  58-97

  南达科他大学

  让分:

  总分:

 • 【NCAA】

  南达科他大学

  59-66

  59-66

  卡罗莱纳海岸大学

  让分:3

  总分:142.5

 • 【NCAA】

  南达科他大学

  49-80

  49-80

  萨姆休斯顿州立大学

  让分:5

  总分:137

 • 【NCAA】

  南达科他大学

  68-58

  68-58

  长岛大学

  让分:-14.5

  总分:150

 • 【NCAA】

  南达科他大学

  42-79

  42-79

  密西西比州立大学

  让分:13.5

  总分:140

 • 【NCAA】

  达科他州立大学

  64-82

  64-82

  南达科他大学

  让分:

  总分:

 • 【NCAA】

  利普斯科姆勃野牛队

  77-85

  77-85

  南达科他大学

  让分:5.5

  总分:150.5

 • 【NCAA】

  南达科他大学

  59-85

  59-85

  威斯康星麦迪逊分校

  让分:12.5

  总分:141

 • 【NCAA】

  南达科他大学

  60-83

  60-83

  南达科他州立大学

  让分:7.5

  总分:157

 • 【NCAA】

  南达科他大学

  74-61

  74-61

  密苏里大学

  让分:1

  总分:138

 • 【NCAA】

  南达科他大学

  92-87

  92-87

  奥罗尔罗伯茨大学

  让分:

  总分:155

 • 【NCAA】

  南达科他大学

  63-72

  63-72

  密苏里大学

  让分:2.5

  总分:140.5

 • 【NCAA】

  西伊利诺大学

  65-78

  65-78

  南达科他大学

  让分:4.5

  总分:149.5

 • 【NCAA】

  圣托马斯

  60-81

  60-81

  南达科他大学

  让分:10.5

  总分:149

 • 【NCAA】

  南达科他大学

  84-76

  84-76

  丹佛大学

  让分:-3.5

  总分:139.5

 • 【NCAA】

  南达科他大学

  91-69

  91-69

  内布拉斯加奥马哈大学

  让分:-6

  总分:150

 • 【NCAA】

  南达科他大学

  74-76

  74-76

  北达科他州立大学

  让分:5.5

  总分:138.5

 • 【NCAA】

  南达科他州立大学

  89-79

  89-79

  南达科他大学

  让分:-7.5

  总分:152

 • 【NCAA】

  北达科他大学

  58-71

  58-71

  南达科他大学

  让分:11.5

  总分:146.5